pt电子游艺_pt老虎机公司_pt电子平台

当前位置: pt老虎机公司 > 官方rom包 >

三星S10e官方港版安卓9固件rom线刷升级包:TGY-G9700ZHU2ASG7

来源: www。netded。com 发表时间: 2019-08-11 12:16

咱们的这个三星S10e手机也是在近日发布更新了这个最新版本的港版固件rom系统包了,也是多件套形式的rom包,这个系统包的版本是TGY-G9700ZHU2ASG7,也是安卓9的,这个系统包也是支持线刷的,有需要的用户可以进行相关的下载了。

三星S10e官方港版安卓9固件rom线刷包:TGY-G9700ZHU2ASG7

Model        SM-G9700

Model name        Galaxy S10e

Country        Hong Kong

Version        Android 9

Changelist        16509050

Build date        Tue, 30 Jul 2019 06:54:20 +0000

Security Patch Level        2019-07-01

Product code        TGY

PDA        G9700ZHU2ASG7

CSC        G9700TGY2ASG7

 

官方固件rom文件列表:

 

AP_G9700ZHU2ASG7_CL16509050_QB25148902_REV00_

user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9。tar。md5

 

BL_G9700ZHU2ASG7_CL16509050_QB25148902_

REV00_user_low_ship_MULTI_CERT。tar。md5

 

CP_G9700ZCU2ASG7_CP13470218_CL16509050_

QB25148893_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

CSC_OMC_TGY_G9700TGY2ASG7_CL16509050_

QB25148902_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

HOME_CSC_OMC_TGY_G9700TGY2ASG7_CL16509050_

QB25148902_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

点击这里下载

 

三星S10e官方港版安卓9固件rom线刷包:TGY-G9700ZHU2ASG4>>>>

三星S10e官方港版安卓9固件rom线刷包:TGY-G9700ZHU1ASF1>>>>

三星S10e官方港版安卓9固件rom线刷包:TGY-G9700ZHU1ASD4>>>>