pt电子游艺_pt老虎机公司_pt电子平台

当前位置: pt老虎机公司 > 官方rom包 >

三星S10+官方港版安卓9固件rom线刷升级包:TGY-G9750ZHU2ASG7

来源: www.nxspaq.com 发表时间: 2019-08-11 12:59

三星S10+的港版机型是SM-G9750,在近日官方也是同步发布更新了这个最新版本的系统rom线刷包了,也是支持odin工具来刷机的,具体的系统版本号是TGY-G9750ZHU2ASG7,也是多件套形式的rom包了,有需要的可以进行相关的下载了。

三星S10+官方港版安卓9固件rom系统线刷包:TGY-G9750ZHU2ASG7

Model        SM-G9750

Model name        Galaxy S10+

Country        Hong Kong

Version        Android 9

Changelist        16509050

Build date        Tue, 30 Jul 2019 06:56:49 +0000

Security Patch Level        2019-07-01

Product code        TGY

PDA        G9750ZHU2ASG7

CSC        G9750TGY2ASG7

 

官方固件rom文件列表:

 

AP_G9750ZHU2ASG7_CL16509050_QB25148906_

REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS9.tar.md5

 

BL_G9750ZHU2ASG7_CL16509050_QB25148906_

REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

CP_G9750ZCU2ASG7_CP13470220_CL16509050_

QB25148896_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

CSC_OMC_TGY_G9750TGY2ASG7_CL16509050_

QB25148906_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

HOME_CSC_OMC_TGY_G9750TGY2ASG7_CL16509050_

QB25148906_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

 

点击这里下载

 

三星S10+官方港版安卓9固件rom系统线刷包:TGY-G9750ZHU2ASG4>>>>

三星S10+官方港版安卓9固件rom系统线刷包:TGY-G9750ZHU1ASF1>>>>

三星S10+官方港版安卓9固件rom系统线刷包:TGY-G9750ZHU1ASD4>>>>

三星S10+官方港版安卓9固件rom系统线刷包:TGY-G9750ZHU1ASC8>>>>